Biznes i doradztwo w Polsce

usŁugi prawne

 

 

 

Specjalne strefy ekonomiczne

W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Przedsiębiorcy, któzy otrzymają zezwolenie na prowadzenie w nich działalności gospodarczej cieszą się udogodnieniami prawnymi, w tym w szczególności podatkowymi. Oczywiście spełnione muszą być ustawowe warunki oraz te nałożone przez strefę.

Energia odnawialna

Przewiduje się wzrosy zużycia energii słonecznej poprzez instalowanie paneli słonecznych. Alternatywne źródła energii cieszą się poparciem rządu, co skutkuje pracami nad nową ustawą energetyczną.

 

Pozostałe usługi

Chcąc dowiedzieć się więcej na temat naszych usług prosimy o kontakt.

 

Zakładanie spółek

Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej, pociąga za sobą różnorakie konsekwencje, dlatego istotne jest, aby forma prawna odpowiadała potrzebom zakładanego biznesu.

Nasz zespół oferuje szereg usług i wsparcie prawne dla firm oraz osób prywatnych, które zamierzają zainwestować w Polsce. W zależności od tego jakiego typu działalność chcesz prowadzić doradzamy naszym klientom założenie spółki w najbardziej dogodnej w formie prawnej lub przekształcimy już istniejącą w bardziej optymalną. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie, począwszy od wyboru formy prawnej, przygotowania umowy spółki i pozostałych niezbędnych dokumentów, wizyty u notariusza, skończywszy na rejestracji spółki w KRS i pozostałych urzędach etc.

 

Sporządzanie umów i dokumentacji prawnej

Zajmujemy się tworzeniem różnorakich umów, a także weryfikujemy jużistniejące na życzenie klienta: osoby prywatnej czy też spółki. Przygotowujemy dokumentację prawną związaną z uczestnictwem w zamówieniach publicznych. Zapewniamy również szybki dostęp do większości formularzy, niezbędnych w postępowaniu rejestrowym. Nawet, iż większość z nich jest bezpłatna, istotnym jest posiadanie wytycznych jak je wypełnić zgodnie z polskimi przepisami, następnie gdzie je wysłać oraz jakie załączniki przygotować, celem sprawnego przeprowadzenia odpowiednich rejestracji.

 

Obsługa prawna firm

Świadczymy profesjonalne usługi doradcze w zakresie umów handlowych, przygotowujemy zarówno umowy o współpracy, umowy inswestycyjne jak i umowy spółek bez względu na formę prawną. Świadczymy także usługi związane z przygotowywaniem zgromadzeń wspólników, zarządu, rad nadzorczych, podejmowaniem przez nie uchwał a także doradztwo w przypadku konfliktu między wspólnikami oraz bieżącą obsługę prawną.

Przeprowadzamy: obniżenia i podwyższania kapitału zakładowego, prawa pierwszeństwa i pierwokupu przy zakupie akcji/udziałów, przejście własności akcji/ udziałów, obrót udziałami/ akcjami, wnoszenie akcji do zamkniętych funduszy inwestycyjnych, wnoszenie aportów itp.

 

Własność intelektualna

Świadczymy pomoc prawną dotyczącą przeniesienia praw autorskich oraz udzielania licencji. Zapewniamy pełne profesjonalne wsparcie w zakresie umów dotyczących praw autorskich, prawa komputerowego, prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prawa reklamy, praw własności intelektualnej. Usługi te są dostępne również poprzez nasz portal dedykowany klientom: support.consuldimo.com.

 

Doradztwo przy zakupie nieruchomości

Możemy asystować podczas całego procesu zakupu nieruchomości w Polsce, na każdym jego etapie. Uczestniczymy w negocjacjach, przygotowujemy umowę przedwstępną oraz umowę przyrzeczoną. Towarzyszymy również przy czynnościach notarialnych na życzenie klienta. Oferujemy również usługi w zakresie kontroli niezbędnych dokumentów, w tym ksiąg wieczystych, rejestracji dewelopera itp.

 

Reklamacja i windykacja w Polsce

Powszechny problem dotyczący wielu przedsiębiorców związany jest z dostawą produktów oraz roszczeniami z niej wynikającymi, a także nieregulowanymi o czasie należnościami. Dlatego właśnie oferujemy usługi windykacyjne i przedsięwzięcie działań na etapie przedsądowym, jak i późniejszym.


Rozwój sieci agentów w Polsce

Oferujemy usługi związane z poszukiwaniem, selekcją i zarządzaniem siecią agentów sprzedaży. Doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniego profilu agentów stosownie do potrzeb klienta, prezentujemy wybranych kandydatów, śledzimy ich poczynania oraz przygotowujemy dokumentację prawną związaną z podpisaniem umowy.

Przeprowadzamy również szkolenia, przekazując wasze know how przyszłym agentom, taka aby lepiej wypełniali swoją rolę. Dzięki naszym usługom, możecie outsourcingować wszystkie aspekty związane ze sprzedażą waszych produktów w Polsce, czyniąc nasz waszym partnerem biznesowym.

 

 

 

Post z Blogu

23
lipca

Ministerstwo Pracy planuje zmiany dotyczące umów o pracę na czas określony. “Umowy śmieciowe”. Read More

Portal klientów

Nasi doradcy są dostępni 24x7 pod support.consuldimo.com. Wejdź na naszą platformę lub wyślij mail na: [email protected]

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami i chcesz mieć dostęp do wzorów dokumentów przygotowywanych przez nas, utwórz bezpłatne konto w naszym portalu.